מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

אילו זכויות יש לעולים חדשים שמגיעים לארץ כיום?

מאז הקמתה, מבקשת מדינת ישראל לעודד יהודים מכל הגלויות ומכל המדינות, לעלות ארצהלאורך השנים הונהגו הטבות וזכויות שונות, עבור עולם חדשים שמגיעים ארצה (חלק מההטבות – גם לתושבים חוזרים). בשורות הבאות נציג כמה מהזכויות שכדאי ליידע עליהם חברים או בני משפחה שעלו או מתכוונים לעלות ארצה בקרוב. 

לאילו עולים מגיעה הבטחת הכנסה

כאשר עולה חדש או זוג עולים מקבלים זכאות של משרד העלייה, הם יוכלו לממש את זכותם לאבטחת הכנסה. סך הסיוע נקבע על פי מספר הנפשות במשפחה, מתאים גם לעולים יחידים, זוגות או משפחות חד הוריות. כאשר מי שמוגדר בתור ראש המשפחה מבוגר מעל 55, הבטחת ההכנסה המגיעה דרך משרד הקליטה תהיה גדולה יותר. יחד עם זאת, עולים שנקלטים בעבודה, זכאים להטבות מס כדוגמת נקודות זיכוי לעולה חדש. כלומר, גובה הנטו במשכורת גדל. 

אילו עוד הטבות מס מקבלים עולים חדשים

מלבד הטבות בנקודות הזיכוי לעולים, ישנן הטבות מס נוספות. למשל, אפשר לקבל פטור ממס עבור הכנסות מחו”ל, לפרק זמן על עשר שנים. פטור ממס מגיע גם על הכנסות מפנסיה וכן על ריביות שמקבלים מפיקדונות מט”ח. פטור ממס ניתן למשל מהשכרת נכסים בחוץ לארץ, רווחי בורסה, עסקים שמאוגדים ורשומים מעבר לים ועוד. בנוסף, פטורים העולים מתשלום מס עבור חפצי וכלי בית מסוימים, שהם מביאים (מייבאים) עימם לישראל מחו”ל. כמו כן, ישנן הטבות מס מפליגות ברכישת רכב. למשל, פטור ממס קניה, שיעור מכס מופחת וכן הנחה מוגדלת לרכבים ירוקים (שיוצרים זיהום אוויר נמוך). 

עידוד וסיוע בהקמת עסק ויזמות

בשיתוף משרדי הממשלה נקבעו תוכניות עידוד וסיוע מיוחד לעולים, יזמים או כאלה שפותחים עסק או מצטרפים לעסק כשותפים. ישנן תוכניות סיוע הכוללות תמיכה בעסקים חדשים או בהגדלת עסקים קיימים. 

עורך דין הגירה

סל קליטה

עולים חדשים זכאים לקבל הטבת סל קליטה למשך מספר חודשים, וכן סיוע בשכר דירה. סל הקליטה מיועד ככלל לתקופה של שישה חודשים עד שנה מיום העלייה ארצה והוא מותנה במגורים בישראל למשך השנה. גובה סל הקליטה נגזר מהמצב האישי והמשפחתי. 

זכויות דיור לעולים חדשים

בשיתוף משרד העלייה יכולים עולים לישראל בגיל השלישי, שזכאים לקצבת זיקנה והשלמת הכנסה (או קצבאות נכות), לקבל פתרונות דיור. לדוגמא, ישנם מסלולים של סיוע בשכר דירה. לצורך מתן הזכויות בתחום זה, יש להוציא תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון. בנוסף, עולים שמוגדרים חסרי דיור עשויים להימצא זכאים לדיור מוגן למשך מספר שנים. על סמך תעודת זכאות לעולים, ניתן לקבל הטבה במשכנתא לרכישת דירת מגורים. 

בשיתוף משרד העלייה יכולים עולים לישראל בגיל השלישי, שזכאים לקצבת זיקנה והשלמת הכנסה (או קצבאות נכות), לקבל פתרונות דיור. לדוגמא, ישנם מסלולים של סיוע בשכר דירה. לצורך מתן הזכויות בתחום זה, יש להוציא תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון. בנוסף, עולים שמוגדרים חסרי דיור עשויים להימצא זכאים לדיור מוגן למשך מספר שנים. על סמך תעודת זכאות לעולים, ניתן לקבל הטבה במשכנתא לרכישת דירת מגורים. 

זכויות דיור לעולים חדשים

בשנת המגורים הראשונה בישראל מקבלים העולים הטבה, זכות לארנונה מופחתת. לעולים הזכאים לקצבאות מסוימות של ביטוח לאומי, ניתנת הנחה מוגדלת. מימוש ההטבה כפוף להחלטה ולאישור של כל רשות מקומית.