בקשה למתן צו קיום צוואה

מהי בקשה למתן צו קיום צוואה

את הליכי קיום הצוואה יש לבצע אצל הרשם לענייני ירושה. ההליך מתחיל בעריכת בקשה למתן צו קיום צוואה המפרטת את פרטי הצוואה וזהות המוריש ויורשיו. לבקשה צריך לצרף תצהיר שמאמת את פרטי הבקשה, בצירוף תעודת פטירה רשמית של משרד הפנים. רק לאחר קבלת הבקשה והכרזה על תקפותה המשפטית ניתן לפעול על פיה ולחלק את עזבונו של המוריש בהתאם לכתוב בה.

הסדרת העיזבון באופן משפטי

בקשה לצו קיום צוואה מבקשת להוציא לצו בעל תוקף של פסק דין. הצו מסדיר את חלוקת עיזבונו של נפטר בהתאם לצוואתו. לא ניתן לתבוע כל זכות בעיזבונו של אדם שנפטר טרם הוצאת בקשה לצו ירושה. כאשר אדם שנפטר הותיר אחריו צוואה לעניין עיזבונו יש להסדיר את עניין העיזבון באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה. קבלת התוקף המשפטי של צוואה נעשית באמצעות בקשה למתן צו ירושה. אם לאחר בקשה לצו ירושה לרשם, הגיש מי מבין היורשים התנגדות לקיומה, הרשם יעביר את בקשה למתן צו ירושה לדיון בבית המשפט למשפחה, על מנת לקיים שם את ההליך המשפטי בין המתנגד לבין הזוכים בהתאם לצו.

נוכחות עורך דין

החוק בישראל אמנם מתיר לכל אדם יכול לכתוב את צוואתו בעצמו, אך עדיף להתייעץ עם עו”ד ירושות וצוואות כל מנת להקטין את הסיכויים לערער על כשירות הצוואה עד כמה שניתן. שמירה על החוק בניסוח הצוואה וניסוח בהתאם לנוסח המקובל בנוכחותו של עו”ד לדיני משפחה וירושה, יכולים במקרים רבים למנוע את המעורבות של מי מהיורשים בכתיבת הצוואה והשפעה לא הוגנת על הוראות המוריש. ניסוח משותף עם עו”ד דיני משפחה יכול במקרים רבים למנוע טענות לחוסר כשירות בעת הכתיבה וכך להפחית את הסיכוי לסכסוך משפטי בין היורשים, סביב בקשה למתן צו קיום צוואה בעקבות וויכוחים על מעורבות, השפעה וצלילות הדעת של כותב הצוואה.

בקשה למתן צו קיום צוואה עם עורך דין מקצועי ומומחה בתחום

אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי בקשה למתן צו קיום צוואה, כדאי לכם להתייעץ, עם משרד עו”ד דיני משפחה מתן חודורוב. המשרד מתמחה בתחום הסדרת מעמד במדינת ישראל, דיני משפחה, ירושה ופונדקאות. משרד עו”ד מתן חודורוב  בקי ומנוסה במשפט הציבורי, מנהלי, חוקתי וזכויות אדם. המשרד מייצג לקוחות בבתי המשפט ובתי הדין המוסמכים, ועורכי הדין במשרד מופעים בפני הוועדות והגופים הממשלתיים השונים בתחום המעמד וההגירה.