מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

גירושין אזרחיים

נכון להיום, מדינת ישראל אינה מכירה בנישואין אזרחיים, ולכן, כלל הזוגות המעוניינים להינשא במסגרת נישואין אזרחיים, נדרשים לעשות זאת באמצעות הליך אזרחי בחו”ל. בעמוד שלפניכם, תוכלו למצוא מידע כללי על המקרים בהם הנישואין האזרחיים אינם צולחים ובני הזוג מעוניינים להתגרש. אנחנו במשרד עורכי הדין – מתן חודורוב, עוסקים ומתמחים במתן שירותים משפטיים לזוגות המעוניינים להתגרש במסגרת הליך גירושים אזרחיים בארץ ומאפשרים לכלל הזוגות להסתייע במגוון רחב של שירותי ייעוץ משפטי וליווי משפטי לאורך כל שלבי הגירושין.  

גירושין אזרחיים

גירושים אזרחיים בישראל - מה חשוב לדעת?

כאשר מדברים על הליכי גירושים אזרחיים בארץ, מדברים למעשה על שני מסלולי גירושין, כאשר אחד מהמסלולים מיועד לזוגות המשתייכים לדת היהודית אשר נישאו במסגרת הליך אזרחי בחו”ל והמסלול השני מיועד לצרכי גירושין של זוגות מעורבים בהם רק אחד מבני הזוג הינו יהודי. במקרים בהם מדובר בבני זוג המשתייכים לדת היהודית, הליך הגירושין “עובר” דרך בתי הדין הרבניים וזאת חרף העובדה שבני הזוג לא נישאו דרכם מלכתחילה. יחד עם זאת, חשוב לציין שהליך הגירושין של זוגות אשר נישאו במסגרת נישואין אזרחיים, שונה במעט לעומת זוגות אשר נישאו דרך הרבנות, כאשר הפניה לבתי הדין הרבניים נעשית רק לצרכי הגשת תביעות גירושין, ובני הזוג אינם נדרשים להוכיח עליה הלכתית לצורך קבלת גט. במקרי גירושין של זוגות מעורבים, בני הזוג אינם נדרשים לפנות לבתי הדין הרבני והליך הגירושין מתחיל למעשה בהליך “התרת נישואים” אל מול בתי המשפט לענייני משפחה. 

האם יש חובה להתגרש ברבנות במסגרת גירושין אזרחיים?

מבחינת החוק, כל עוד מדובר בבני זוג יהודים, הם מחויבים להתגרש בבתי הדין הרבניים, ולכן, גם בני זוג יהודים אשר נישאו במסגרת נישואין אזרחיים, מחויבים לבצע הליך גירושין ברבנות, על מנת להתגרש במדינת ישראל. בנקודה זו נציין שבני זוג יהודים אשר נישאו בנישואים אזרחיים, אינם נדרשים בחלק גדול בעת פנייתם לבית הדין הרבני, להוכיח קיומה של עילה לגט, אלא פשוט להביע את רצונם המשותף להתגרש.

יובהר, כי למרות האמור לעיל ובמידה והחוק המקומי במדינה שבה נישאו בני הזוג היהודים מאפשר להם להתגרש בה, יוכלו הם לבצע את הליך הגירושין באותה מדינה ללא פניה לבית הדין הרבני, ובהמשך לרשום את הגירושין במדינת ישראל.

כיצד מתבצע הליך גירושין אזרחיים

גירושין אזרחיים למי זה מתאים?

  • גירושין בין בני זוג חסרי דת או בני זוג השייכים לעדה דתית בלתי מוכרת (שאינם מוסלמים, דרוזים, נוצרים או יהודים)
  •  גירושין בין בני זוג בני דתות שונות או בני זוג שאחד מהם אינו שייך לעדה דתית מוכרת
  •  גירושין בין בני זוג מאותו מין.

שימו לב – בני זוג חסרי דת ו/או זוגות המשתייכים לדת שאינה מוכרת בישראל, נדרשים במידת הצורך ליישם את הליך הגירושין שלהם אך ורק במסגרת של הליך גירושין אזרחי אל מול בית המשפט לענייני משפחה.

האם ניתן לקיים גירושים אזרחיים בחו"ל?

תהליך של גירושים אזרחיים בחו”ל מתאפשר לזוגות מאותו מין, זוגות מעורבים וזוגות חסרי דת אשר נישאו במסגרת אזרחית בחו”ל. במקרים אלו, על בני הזוג לפנות להליך גירושין בחו”ל, במדינה בה הם נישאו מלכתחילה. יחד עם זאת, חשוב לציין שבני הזוג יכולים לפנות כחלופה גם לבית המשפט לענייני משפחה בישראל לצורך התרת נישואיהם. 

גירושין מבן זוג שאינו יהודי - מה חשוב לדעת?

בכל אותם מקרים בהם מדובר בתהליך גירושין של בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים, כאשר אחד מהם יהודי ובן הזוג השני אינו יהודי, הליך הגירושין עצמו מתנהל אל מול בית המשפט לענייני משפחה, כאשר בית המשפט חייב במקרה זה לבקש חוות דעת של בית הדין הרבני ביחס לבן הזוג היהודי, וזאת לצורך יישום הליך הגירושין בפועל. במקרים בהם בית הדין הרבני יודיע כי הנישואין אינם מוכרים על פי הדת היהודית, יתאפשר המשך דיון בהתרת הנישואין בבית המשפט לענייני משפחה. חשוב לציין שבמקרים בהם בית הדין הרבני יקבע כי קיים צורך בהתרת נישואין על פי הדין הדתי, אזי, ההליך ינוהל בסמכות בית הדין הרבני בלבד. במקרים של התרת נישואין לבעל ו/או לאישה יהודים, תעודת התרת הנישואין אשר תינתן להם בסופו של תהליך, תאפשר להם להינשא בהמשך ברבנות במידת הצורך.

חשוב לציין שבכל אותם מקרים בהם בן הזוג שאינו יהודי, משתייך לאחת מהעדות הדתיות המוכרות בישראל, הליך הבירור ייעשה גם מול בתי הדין הרלוונטיים לדתו. בנקודה זו נציין שבכל אותם מקרים בהם מדובר בתהליך גירושין של חסרי דת, בסמכות בית המשפט לענייני משפחה לנהל את כל תהליך הגירושין האזרחיים מבלי לפנות לבתי הדין הרבניים.

אם כך, איך מתגרשים מחתונה אזרחית?

לאחר השלב הראשון של קבלת גט באמצעות בתי הדין הרבניים במידה ובני הזוג משתייכים לדת היהודית ו/או לאחר קבלת היתר להתרת הנישואין במידה ומדובר בהליך גירושין של זוגות מעורבים, בני הזוג נדרשים לשכור את שירותיו של עורך דין גירושים אזרחיים וזאת לצרכי גיבוש, ניסוח ועריכה של הסכם גירושין באמצעותו בני הזוג מסדירים בינם לבין עצמם את כל הנושאים הנלווים לכל הליך גירושין, לרבות, אופן חלוקת נכסים וממון משותף, משמרות ילדים, הסדרי ראייה וכדומה. הסכם הגירושין הנחתם בנוכחות עורך דין גירושים אזרחיים, חייב להיות מוגש לבית המשפט לענייני משפחה וזאת לצרכי מתן תקפות משפטית להסכם. 

עורך דין גירושין אזרחיים

התרת נישואין לזוגות מעורבים

התרת נישואין לזוגות מעורבים מתבצעת בהתאם לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (התשכ”ט 1969) בו מוסדרים כל התנאים להליך גירושין בין בני זוג מעורבים אשר נישאו בהליך אזרחי ו/או בקרב בני זוג ידועים בציבור. על פי חוק זה, התרת הנישואין תעשה באמצעות הגשת תביעה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני המשפחה, כאשר כתב התביעה חייב לכלול פרטים אודות השתייכותם הדתית של בני הזוג והורי בני הזוג, אופן עריכת טקס הנישואין האזרחי, תצהירים שונים היכולים להעיד על השתייכותם הדתית וכדומה. 

הגשת בקשה להתרת נישואין

בכל אותם מקרים בהם תדרשו לתהליך של התרת נישואין לצורך הגירושין האזרחיים, תדרשו להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר הגשת הבקשה נעשית במסגרת תביעה מוסדרת המוגשת ב-3 העתקים. הבקשה עצמה חייבת לכלול את פרטי התובע והנתבע, לרבות, כתובת של מקום מגוריהם המשותף האחרון. כמו כן, הבקשה חייבת לכלול תעודת נישואין ומסמכים שונים המעידים על הדת של כל אחד מבני הזוג. בנקודה זו נציין שכל מסמך המוגש במסגרת הבקשה שאינו כתוב בשפה העברית, חייב להיות מלווה בתרגום לעברית מאושר על ידי נוטריון.

חשיבותו של עורך דין לענייני גירושין אזרחיים

כל תהליך של גירושין, בין אם מדובר בתהליך גירושין של בני זוג אשר נישאו על פי דתם ובין אם מדובר בגירושין של בני זוג אשר נישאו במסגרת של נישואים אזרחיים, כדאי שיהיה מלווה על ידי עורך דין מייצג לכל אחד מהצדדים ו/או לשניהם ביחד. חשיבותו של עורך דין מלווה בהליך גירושין אזרחיים היא כפולה ומכופלת מכיוון שהיא גם נוגעת להיבטים המשפטיים הקשורים להליך הגירושין עצמו (ענייני משמורת, הסדרי ראייה, גובה דמי מזונות, אופן חלוקת הרכוש המשותף וכו’) וגם להיבטים המשפטיים הקשורים לעצם היותו הליך גירושין אזרחיים. לפיכך, אין זה משנה אם אתם בני זוג יהודיים אשר נישאו במסגרת של נישואין אזרחיים או כל זוג מעורב אחר, מומלץ לכל אחד ואחת מבינכם ו/או לשניכם במשותף, לפנות לשירותיו של עורך דין לגירושין אזרחיים בהקדם האפשרי. באופן זה, תוכלו להבטיח את יעילות התהליך ולקצרו, ובתוך כך, להגן על האינטרסים האישיים שלכם בתהליך הגירושין עצמו, וזאת במסגרת של עריכת הסכם גירושין משותף או ניהול הליכים משפטיים אל מול הצד השני המעורב בתהליך.

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: