מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

הוועדה הבין-משרדית העליונה לעניינים הומניטרים 

הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים הוקמה במשרד הפנים, לצורך בחינת בקשות למתן מעמד חוקי במדינת ישראל, שאינן נכנסות ועומדות בקריטריונים הקבועים בנהלים השונים של משרד הפנים. הליך הטיפול בבקשות המוגשות לוועדה מוסדר בנוהל הנקרא “נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים”.

בשורה של פסקי דין שניתנו בבתי המשפט במדינת ישראל כבר נקבע כי, המטריה של מתן מעמד מטעמים הומניטאריים הינה בגדר “דין של לפנים משורת הדין”. הטעם העיקרי לכך נעוץ בעובדה כי, למשרד הפנים במדינת ישראל קיים שיקול דעת רחב ביותר בכל הנוגע למבקשים לבוא בשעריה. עם זאת, שיקול דעת זה אכן נתון לביקורת שיפוטית כאשר משרד הפנים חורג ממתחם הסבירות ו/או  כאשר קיימת שרירות קיצונית ו/או הפליה אסורה.

עוד נקבע בפסיקה כי, התערבות מצד בתי המשפט בהחלטות בסוגיה של מתן מעמד משיקולים הומניטאריים, תעשה בזהירות ובאיפוק מיוחדים. לפיכך, פניה לעורך דין מנוסה ובקיא בתחום וודאי תשפר את הסיכויים לקבלת הבקשה ובהמשך המעמד המיוחל, באופן ניכר.

רשימה בלתי ממצה של שיקולים הומניטאריים, שהציגו לקוחות משרדנו, בבקשתם לקבלת מעמד מטעמים הומניטאריים במדינת ישראל:   

זיקתו של המבקש למדינת ישראל גדולה מזיקתו למולדתו- על מבקש המעמד להראות כי, זיקתו למולדתו חזקה יותר מזיקתו לישראל. במסגרת זאת, יבחן משרד הפנים את משך שהייתו של המבקש במדינת ישראל, התערותו בחברה הישראלית, האם למבקש קרובי משפחה בחו”ל במדינת מולדתו, האם רכש חברים במדינת ישראל, מצבו הכלכלי, גילו וכדומה.

תום לבו של מבקש מעמד במהלך השנים- משרד הפנים יבדוק את התנהלותו של המבקש מעמד לאורך השנים, ובין היתר, האם שהה במדינת ישראל באשרה חוקית, האם פעל על פי נהליו השונים של משרד הפנים ועל פי הדין וכדומה.

הזכויות הסוציאליות של העותר– במסגרת שיקול הומניטארי זה על משרד הפנים לבחון האם מבקש המעמד עבד בעבודה מסודרת ושילם ביטוח לאומי כחוק. הרי בוודאי שאם מבקש המעמד יישאר ללא מעמד, לא יהיה זכאי לקבל הזכויות הסוציאליות (עליהם שילם כל חייו) ויישאר חסר כל, ללא כל גמלה מינמאלית וללא יכולת לפרנס את עצמו.  

הוכחת מרכז חיים משפחתי, כלכלי, תרבותי וחברתי במדינת ישראל

טעמים רפואיים מיוחדים וסכנת חיים

משרד מתן חודורוב עורכי דין מטפל בבקשות שונות שמוגשות בפני הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. למעשה מדובר בבקשות חריגות, המוגשות כאשר מתקיימים טעמים הומניטאריים כגון: מצב רפואי קשה, קשיים כלכליים, סכנה לחיים, ונסיבות חריגות אחרות. אוסיף ואציין כי, בכל שנה מוגשות אלפי בקשות מטעמים הומניטאריים ולכן משרד הפנים אינו ממהר להעניק מעמד חוקי בארץ במסגרת וועדה זו. לפיכך, פניה לעורך דין מנוסה ובקיא בתחום וודאי תשפר את הסיכויים לקבלת הבקשה ובהמשך המעמד המיוחל.

משרד מתן חודורוב עורכי דין הנו בעל ניסיון בהתמודדות, עזרה וסיוע בניהול הליכים שונים מול משרד הפנים. משרדנו מלווה את הפונים אליו החל משלב ההתקשרות לאורך כל שלבי התהליך-ייעוץ, הכנת מסמכים, בקשות והגשתם, ליווי וייצוג בפגישות ותשאולים של משרד הפנים וכלה בהגשת וניהול תביעות מול משרד הפנים בבתי המשפט השונים. למידע נוסף הינכם מוזמנים להיכנס לאתר משרדנו.

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: