מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

הליך מדורג

הסדרת מעמד של בני זוג זרים בישראל מתחיל בפתיחת תיק חיים משותפים ונמשך במסגרת הליך הסדרה מתמשך המכונה: הליך מדורג. הליך זה נמשך בין 5 ל-7 שנים והוא מורכב  ממספר שלבים שונים שבסוף על אחד מהם מוענקת אשרת שהייה (ויזה) מסוג אחר לבני הזוג הזרים. אנחנו במשרד עורכי הדין – מתן חודורוב, עוסקים ומתמחים בליווי זוגות בהליכי הסדרת מעמדם של בני הזוג הזרים בישראל ופועלים בכל דרך להסדרת מעמדם באמצעות קבלת תושבות קבע ו/או קבלת אזרחות ישראלית.

הליך מדורג

הליך מדורג בני זוג - מה חשוב לדעת?

ההליך המדורג הוא נוהל קבוע להסדרת מעמדם החוקי בישראל של בני זוג זרים, כאשר תנאי הנוהל נקבעו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה על סמך חוק האזרחות וחוק הכניסה לישראל. על פי נוהל זה, קיימים שני מסלולי הסדרת מעמד חוקי בישראל עבור בני זוג זרים, המסלול הראשון מיועד לזוגות נשואים והוא מתקיימם במסגרת הליך מדורג של עד 5 שנים והמסלול השני מיועד לזוגות ידועים בציבור המתקיים במסגרת הליך מדורג של עד 7 שנים. 

הליך מדורג לגבי בני זוג נשואים

הליך מדורג לבני זוג נשואים נשואים רלוונטי עבור כלל הזוגות העומדים בתנאי הסף הנדרשים והוא מתחיל בהענקת ויזת שהייה ועבודה לבני הזוג הזרים לתקופה מרבית של שישה חודשים. במהלך תקופה זו, בני הזוג נדרשים להוכיח כי בכוונתם להשתקע בישראל  וכי אין כל מניעה פלילית ו/או ביטחונית בכל הנוגע להסדרת מעמדו של בן הזוג הזר. כמו כן, בני הזוג נדרשים להוכיח את כנות הקשר ביניהם במסגרת ראיון הנערך להם ביחד ולחוד. במידה ובני הזוג עומדים בכל התנאים להמשכו של ההליך המדורג, תוענק לבני הזוג הזרים ויזת תושב ארעי בישראל לתקופה של עד 4 שנים. לקראת סיום תקופה זו, בני הזוג נדרשים להחליט לגבי המעמד החוקי בו הם מעוניינים עבור בן הזוג הזר: קבלת תושבות קבע ו/או קבלת  אזרחות ישראלית. במקביל, בני הזוג נדרשים לבדיקה נוספת מצד הרשויות בכל הנוגע לעמידתם בכל תנאי הנוהל הנלווה להליך הסדרת מעמד חוקי. 

חשוב לדעת: בכל אותם מקרים בהם הסדרת המעמדת לבן הזוג הזר מיושמת במסגרת קבלת אזרחות ישראלית, בני הזוג הזרים פטורים מוויתר על אזרחותם הנוספת ומהדרישה לשליטה בשפה העברית. 

הליך מדורג לבני זוג נשואים

ההליך המדורג לבני זוג ידועים בציבור

הוא הליך ממושך יותר בהשוואה להליך המדורג לבני זוג נשואים והוא אורך בממוצע כ-7 שנים. בתחילת ההליך, מוענקת לבני הזוג הזרים ויזת שהייה ועבודה לתקופה של 3 שנים ולאחריה מוענקת ויזת תושב ארעי בישראל לתקופה של שנה אותה נדרש בן הזוג הזר להאריך מדי שנה ועד לתקופה מרבית של עד 4 שנים נוספות. בתום התקופה, במהלכה בני הזוג הידועים בציבור נדרשים לאותם תנאי סף להם נדרשים בני זוג נשואים, מוענקת תושבות קבע לבן הזוג ורק לאחר קבלתה ניתן להגיש בקשה לקבלת אזרחות ישראלית. 

הליך מדורג ידועים בציבור

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: