מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

מה כדאי לדעת לגבי הסדרת מעמד זוגי

הסדרת מעמד זוגי לבן זוג זר ניתן בהתאם לתנאים שהוגדרו בחוק. אין צורך שכל התנאים ימולאו ומתן אזרחות לבן זוג זר, נתון לשיקול הדעת של משרד הפנים. התנאים בחוק עבור נוהל הסדרת מעמד בן זוג זר, כוללים שהייה בישראל תקופה ממושכת, מי שהשתקע בישראל או מעוניין להשתקע, ידיעת השפה העברית, ויתור על אזרחות מדינה אחרת וכמובן, למי שנמצא בישראל באישור חוקי וזכאי לשבת בה ישיבת קבע מכוח חוק השבות.

תהליכים וסוגי מעמד

חשוב לדעת כי תהליך קבלת תושבות קבע מול משרד הפנים יכול אף להימשך מספר שנים, ובסופו של התהליך, האזרח הזר מקבל מעמד של תושב קבע כלומר, מעמד שאינו שווה ערך לחלוטין לאזרח, כיוון שאין לו זכויות אזרחיות ומעמדו אינו עובר אוטומטית לילדיו. נישואים לבן זוג זר בחו”ל, מאפשר מסלול קליטה נוסף לאחר חמש שנים כבני זוג נשואים. בהליך קליטה במסלול זה, ניתן להתאזרח בסופו של התהליך ולקבל מעמד של אזרח מלא ולא רק של תושב קבע. לאחר הרישום במשרד הפנים ובהינתן הימצאותם כל המסמכים הנדרשים, משרד הפנים מזמן את הזוג לתשאול, הבוחן את הקשר הזוגי. במידה ומשרד הפנים השתכנע מהנימוקים, הוא מבצע הסדרת מעמד זוגי לשנה לפחות.

בני זוג יהודי ולא יהוד

נישואים לבן זוג זר לרוב מקל על הסדרת מעמד לבן זוג, מכיוון שמשרד הפנים אינו מעוניין להפריד משפחות, אך פקידי ההגירה יכולים לבצע ברורים, על מנת לוודא שהקשר המדווח אכן מתרחש במציאות. מכיוון שנישואים בישראל אפשריים רק במסגרת הדין הדתי, על מנת להגיע לכדי הסדרת מעמד לבן זוג מומלץ לבני הזוג להצהיר במשרד הפנים באופן רשמי, על היותם ידועים בציבור. כאשר בן הזוג אינו יהודי על פי ההלכה, ניתן לקבל מעמד לבן זוג זר של תושב קבע. תושב זכאי להתגורר בארץ באופן חוקי ולעבוד בה, אך הוא אינו אזרח לכל דבר ועניין, מכיוון שזכויותיו כאזרח אינן מועברות תמיד לילדיו.