מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

העסקת מומחה זר

נדרשים להעסקתם של עובדים זרים בעלי מומחיות ייחודית? אצלנו במשרד עורכי הדין – מתן חודורוב, תוכלו להסתייע במגוון רחב של שירותים משפטיים המיועדים למטרות הסדרה של היתרי העסקה והנפקת רישיונות עבודה לצרכי העסקת עובדים זרים מומחים בתחומם. השירותים המשפטיים שלנו בתחום זה מבוססים על הידע והניסיון המשפטי העומדים לרשותנו בתחום דיני ההגירה והם כוללים את כל שלבי ההתנהלות אל מול הגופים הרלוונטיים. בעמוד שלפניכם, תוכלו למצוא מידע כללי על תנאי העסקת עובד זר מומחה. 

העסקת מומחה זר

העסקת מומחה זר - מה חשוב לדעת?

העסקת מומחה זר בישראל כפופה לתהליך המורכב משני שלבים, בשלב הראשון, תדרשו לקבלת היתר העסקה מטעם אגף ההיתרים במינהל השירות למעסיקים ועובדים זרים, ובשלב השני, תדרשו להנפקת רישיון ישיבה ועבודה מסוג “ב/1 מומחה” וזאת בכפוף לתחום עיסוקו של המומחה הזר אותו אתם מבקשים להעסיק בישראל. חשוב לציין שהיתרי ההעסקה ניתנים אך ורק לתחומי התמחות ספציפיים אשר אושרו על ידי ממשלת ישראל ונקבעים על ידה מעת לעת בהתאם לצרכי ההעסקה בישראל. ברשימת תחומי ההתמחות לצרכי העסקת מומחה זר בישראל נכללים בין היתר: מנהל ו/או נציג בכיר של חברות זרות ו/או חברות בינלאומיות, אנשי סגל בכירים בתחום התעופה והספנות, מרצים או חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה, עובדי רפואה ו/או רופאים מומחים בבתי חולים, יהלומנים ו/או אנשי אמון בכירים בתחום היהלומים, צלמים זרים ו/או כתבי עיתונות זרים, אמנים זרים ועוד. כמו כן, ניתנים היתרי העסקה למומחים זרים המגיעים לישראל לפרקי זמן קצרים של עד 90 יום וזאת לצורך ביצוע משימות תעסוקתיות זמניות או חולפות. 

חשוב לדעת: התקופה המרבית לגביה ניתנים היתרי העסקה והנפקת רישיונות עבודה למטרות העסקת עובד זר מומחה בישראל היא 63 חודשים, כאשר לרשות כל מעסיק עומדת האפשרות להגשת בקשה להארכת תוקף ההיתר. תקופת ההיתר נקבעת על ידי הגופים הרלוונטיים בהתאם לסוג ואופי עבודתו של המומחה והביקושים למומחיותו מטעם החברה ו/או הגוף המעסיק. 

הארכת ויזה לעובד זר

הארכת ויזה לעובד זר מומחה - כיצד?

מעסיקים המבקשים להאריך את תוקף ההיתר הניתן להם לגבי העסקת עובד זר מומחה, נדרשים להגשת בקשה מיוחדת לצורך כך וזאת כ-60 יום טרם תום תוקף ההיתר שניתן להם מלכתחילה. במקרים בהם הארכת ויזה לעובד זר מומחה נדרשת מעבר לתקופה המרבית של 63 חודשים, את בקשת ההארכה יש להגיש כ-6 חודשים לפני תום תוקף ההיתר. במקביל, המעסיקים נדרשים לצרף הוכחות בדבר תרומתו הייחודית של העובד הזר למשק הישראלי ו/א לחברה הספציפית בה הוא מועסק. 

שימו לב – ביטול ההיתר ו/או רישיון ההעסקה שניתן למומחה ו/או למעסיק, יכול להיעשות בכל רגע נתון בכפוף לשימוע במקרים בהם קיים חשד לאי עמידה בנהלים ו/או חשד להפרת תנאי ההיתר ותנאי הרישיון. כמו כן, במקרים של מסירת מידע כוזב לרשויות הרלוונטיות מטעם המעסיק ו/או המומחה, המעסיק חשוף לסנקציות הקבועות בחוק. 

 
העסקת עובד זר מומחה

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: