מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

חדירה לפרטיות – משרד הפנים

זוגות מעורבים רבים נאלצים להתייצב במשרד הפנים, לפחות פעם אחת כל שנה, על מנת להאריך את אשרת השהייה שלהם במדינת ישראל. בטרם תוארך האשרה (אם בכלל) נאלצים בני הזוג לעבור תשאול, או בשמו הפחות מועדן שימוע, שבמהלכו פקידי משרד הפנים בוחנים את טיב ואופי מערכת היחסים בין הצדדים השונים.

בסופם של אותם תשאולים (מיותר לציין כי, מדובר בדרך כלל בתשאולים ארוכים ביותר) מחליטה אותה פקידה האם להאריך את אשרת השהייה של בן/בת הזוג המתאזרח/ת או האם לסרב להאריך את האשרה ולעצור את ההליך.

במסגרת התשאולים נשאלים בני הזוג שאלות רבות הנוגעות לטיב ואופי מערכת היחסים בין הצדדים, ולא פעם נשאלים שאלות הפוגעים בזכותם החוקתית לפרטיות. לאחרונה, עסק בית המשפט המחוזי בחיפה ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים בסוגיה זו וקבע, בין היתר, כדלקמן:

“…עם זאת, ולעניין זה, סבור אני כי עורכי השימוע מטעם המשיב חרגו מסמכותם וחדרו לפרטיות העותרים שלא לצורך. אבהיר להלן: מטיעוני ב”כ הצדדים עלה כי העותרים נשאלו במהלך הראיונות שנערכו להם אצל המשיב בנוגע ליחסי האישות אשר מתקיימים או אינם מתקיימים ביניהם. לטעמי מדובר בשאלות אינטימיות הפוגעות בפרטיות הנשאלים מעבר לצורך.

זכותם של בני זוג לקיים ביניהם מערכת יחסים ולבסס אותה על האוטונומיה של רצונם החופשי תוך חיים משותפים והסכמה בין בני הזוג לגבי טיב ואופי מערכת היחסים ביניהם, ללא כל קשר לקיום יחסי אישות ביניהם. השאלות הנוגעות ליחסי האישות הינן בלתי רלבנטיות ומהוות פגיעה שלא לצורך בפרטיות הנשאלים.

הזכות לפרטיות היא זכות בעלת מעמד חוקתי… אמנם, כמו כל זכות, אין המדובר בזכות מוחלטת. ואולם לאור זכותם של בני זוג לבסס את מערכת היחסים ביניהם בהתאם לאוטונומיה של רצונם החופשי וההסכמה ביניהם, אין מקום לפלוש לפרטיותם בהצגת שאלות בכל הנוגע ליחסי האישות ביניהם, שכן זכותם לבסס את יחסי הזוגיות שלהם גם על בסיס שאינו כולל יחסי אישות, כגון נושאי עניין משותפים, הבנה, אהבה וכדומה. 
  
גם לחקירה אשר נערכת בסמכות ולתכלית ראויה קיימים גבולות. מעבר לכך ראוי הוא שהסמכות והאחריות המינהלית לא תקהה את החושים ולא תשכיח ממלא התפקיד את חובתו האנושית לשמירה על צלם ומניעת פגיעה בפרט. במקרה זה חדר המיטות והאוטונומיה של הפרט היא מעבר לגבולות החקירה הראויה והנחוצה לשם קבלת ההחלטה. רק במקרים חריגים, וכאשר האינטרס הציבורי עומד בפני סיכון של ממש, יש לאפשר את חדירתו של הגורם השילטוני אל האינטימיות שביחסים שבין אדם לחברו. אין זה המקרה שבפני. סבור אני כי בנסיבות אלו שאלות הנשאלות ע”י עורך השימוע על מערכת היחסי אישות שבין העותרים, קיומם או אי קיומם, מהווה חדירה לפרטיות שלא לצורך, ללא תכלית ראויה וחריגה מסמכות עורך השימוע…” (ההדגשות אינן במקור, להרחבה ראו עת”מ 21986-09-11 פלוני ואח’ נגד מדינת ישראל – משרד הפנים, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח’).

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: