מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

כיצד החוק מתייחס למהגרים כאשר נקלעים לחדלות פירעון

חדלות פירעון היא סיטואציה כלכלית אליה נקלע אדם מסוים אשר אינו מסוגל לעמוד בחובותיו והתחייבויותיו הכספיות, כאשר סך ההוצאות שלו, לרבות, הנכסים העומדים לרשותו, גדולים מסך הכנסותיו ונכסיו. הכרזה על חדלות פירעון היא בדרך כלל המוצא המשפטי האחרון העומד לרשות החייב, כאשר ההכרזה על מצב של חדלות פירעון נעשית במידה ולא ניתן לקיים הסדרי פשרה כאלו ואחרים אל מול הנושים. חשוב לציין שגם מהגרים אשר נקלעו לחובות בישראל רשאים להכריז על עצמם כחדלי פירעון, אך לצורך כך קיימת חשיבות רבה להסתייעות משפטית בשירותיו של עורך דין לענייני הגירה. 

בשלב זה חשוב לציין שחדלות פירעון מהווה את תחילת התהליך שעד לפני מספר שנים היה ידוע כתהליך פשיטת רגל, כאשר חוק חדלות פירעון אשר חוקק בשנת 2018, נועד להשיג מספר מטרות, וביניהן: להבטיח את תשלום החוב לנושים ולאפשר לחייב לשקם את מצבו הכלכלי ולאפשר לו להשתלב מחדש במקרים החיים הכלכליים, ולכן, קיימת חשיבות רבה להיוועצות מוקדמת ככל הניתן עם עורך דין חדלות פירעון העוסק ומתמחה בנוש

מהגרים הנקלעים לחובות בישראל

בדומה לכל אזרח ישראלי, גם מהגרים השוהים בישראל באופן חוקי, עשויים להיקלע לסיטואציה כלכלית מורכבת במסגרתה הם אינם יכולים להחזיר את חובותיהם. במקרים אלו, קיימת חשיבות רבה להיוועצות מוקדמת ככל האפשר עם עורך דין לענייני הגירה העוסק ומתמחה בין היתר בתהליך קבלת מעמד בישראל, וזאת לנוכח ההגבלות המוטלות על חייבים המצויים בהליך חדלות פירעון, בין אם מדובר במהגרים או באזרחים ישראליים. מגבלות אלו כוללות בין היתר: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי, הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, הגבלה כלקוח בבנק (מוגבל מיוחד) והגבלה על כל מעורבות בתהליך הקמה או שותפות בתאגיד. 

בשלב זה, חשוב לציין שעבור חייבים שסך חובותיהם נמוך מ-150 אלף שקלים, תהליך הטיפול בבקשה לצו חדלות פירעון, נעשה אל מול לשכות ההוצאה לפועל, ואילו במקרים בהם סך החובות גבוה מ-150 אלף שקלים, הטיפול בבקשה נעשה אל מול הממונה על הליכי חדלות פירעון מטעם משרד המשפטים באמצעות הכונס הרשמי. 

עורך דין הגירה - מתן חודורוב

הסרת הגבלת יציאה מהארץ - מה חשוב לדעת?

הגבלת עיכוב יציאה מן הארץ היא אחת מהמגבלות המוטלות על אדם המצוי בתקופת הביניים שבין מתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון לבין מתן צו לשיקום כלכלי, כאשר מגבלה זו מוטלת גם על מהגרים אשר נקלעו לחובות בישראל יחד עם זאת, חשוב לציין שסעיף 143 לחוק מקנה לממונה על חדלות פירעון מטעם משרד המשפטים, את הסכמות להסיר כל מגבלה במהלך תקופת הביניים, לרבות, הגבלת עיכוב יציאה מן הארץ, וזאת בהתאם לנסיבות בגינן נדרשת הסרת המגבלה ובהתאם לתנאים המיוחדים הנקבעים לצורך ביטול המגבלה, וביניהם התנאי להפקדת ערבות. באמצעות עורך דין לענייני הגירה העוסק ומתמחה גם בדיני הוצאה לפועל, תוכלו להגיש בקשה להסרת הגבלת יציאה מהארץ בהתאם לנסיבות הרלוונטיות לצורך עמידה בצו התשלומים שנקבע לכם.