מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

משרד הפנים סרב לבקשה

העובדות בקצרה (עת”מ 16166-01-11 צחי דנור ואח’ נגד משרד הפנים (פורסם בנבו 2012)

העותר הינו אזרחי ישראלי בן להורים יהודים שהצטרף בשנת 2003 לקהילה היהודית המשיחית. בהמשך, הכיר העותר את העותרת אזרחית ארה”ב, שקיבלה על עצמה גם כן את הדת היהודית המשיחית. בשנת 2009 התחתנו העותרים בקנדה.

בשנת 2009 הגישו העותרים במשרד הפנים בתל אביב בקשה לקבלת מעמד עבור העותרת מכוח נישואיה לעותר. במרץ 2010 נערכו לעותרים ראיונות נפרדים ואשרת השהייה של העותרת הוארכה. דא עקא כי, בהמשך התקבלה החלטת משרד הפנים המסרבת את בקשת בני הזוג כדלקמן: “עפ”י החלטת המטה מאחר והתרשמנו כי אין מדובר בקשר זוגי לא נמצא מקום לאשר הבקשה, על כן עליך לעזוב את הארץ בתוך 30 יום..”

העותרים הגישו בקשה לעיון חוזר בהחלטת משרד הפנים שנדחתה, בין היתר, בנימוק כי “הרקע להגשת הבקשה, הינו הכשרת מעמדה (של העותרת) לצורך המשך הפצת הנצרות בארץ..” בהמשך, הגישו ערעור על ההחלטה שגם הוא נדחה ובנימוק “לאחר עיון נוסף בבקשה, לא מצאנו מקום לשנות החלטתנו הקודמת, לפיה אנו דוחים בקשת הגברת לקבלת מעמד בישראל”. משכך נאלצו העותרים להגיש עתירה לבית המשפט המוסמך.

פסק הדין

כבוד השופט משה סובל קיבל את העתירה, ביטל את החלטת משרד הפנים הדוחה את בקשת העותרים להסדרת מעמדה של העותרת בישראל והורה למשרד הפנים ליתן לעותרת רישיון ישיבה ארעי מסוג א’5, בהתאם לנוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי (נוהל מס’ 5.2.0008). כמו כן, חייב את משרד הפנים לשלם לעותרים הוצאות בסך כולל של 11,600 ש”ח.

כבוד השופט משה סובל נימק פסק דינו, בין היתר, כדלקמן:

“…קשה להשתחרר מהרושם לפיו חרף הכחשת המשיב, הטוען בבית המשפט כי פעילותם של העותרים בהפצת הנצרות כלל לא היוותה שיקול בדחיית בקשתם, הלכה למעשה עיסוקם האמור של העותרים, שהיה לצנינים בעיני מקבלי ההחלטות, עמד בעוכרם ותרם לדחיית בקשת המעמד, לבל תימצא מדינת ישראל כמי שפותחת את שעריה בפני אישה שעיסוקה, בלשון של ראש הדסק, ב”המשך הפצת הנצרות והברית החדשה בארץ”…

8. מקומו של שיקול זר לא יכירנו בהחלטתה של רשות מינהלית בכלל, ובהחלטת משרד הפנים בבקשת מעמד בישראל בפרט. התחשבות באמונתו הדתית או בפעילותו הדתית של אדם (כל עוד זו אינה נוגדת את החוק) כנימוק לשלילת זכאותו למעמד בתוקף הוראת חוק (במקרה הנוכחי, סעיף 7 לחוק האזרחות, תשי”ב 1952), מהווה הפליה אסורה ופסולה….
 
9. במקרה שלפנינו אין צורך במאמץ מיוחד על מנת לחשוף את העובדה שהחלטת המשיב זקפה לחובת העותרים את השתייכותם לקהילה היהודית משיחית, שהרי מי שסיכמה את התיק בלשכה האזורית של רשות האוכלוסין אפילו לא טרחה להסוות את דעתה השלילית על העותרים בשל הנתון האמור, וגם ראש הדסק שקיבלה את ההחלטה הדוחה את בקשת העותרים ציינה את דבר היותם: “עסוקים בהפצת הנצרות והברית החדשה בארץ” כנימוק מפורש בהחלטה….”
 

עורך דין מתן חודורוב הנו בעל ניסיון בהתמודדות, עזרה וסיוע בניהול הליכים שונים מול משרד הפנים. משרדנו מלווה את הפונים אליו החל משלב ההתקשרות לאורך כל שלבי התהליך- ייעוץ, הכנת מסמכים, בקשות והגשתן, ליווי וייצוג בפגישות ותשאולים של משרד הפנים וכלה בהגשת וניהול תביעות מול משרד הפנים בבתי המשפט השונים.

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: