מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

נוהל הסדרת מעמד בן זוג זר


דיני ההגירה המונהגים במדינת ישראל הם הגדרה כוללת למספר חוקי מדינה העוסקים באופן ישיר ועקיף בכל ההיבטים הקשורים להליכי הנפקת אשרות כניסה (ויזה) לישראל, שהות בישראל, תושבות קבע בישראל והליך התאזרחות לקבלת אזרחות ישראלית. על פי חוקים אלו, שהות ממושכת של בן/בת זוג זר/ה בשטח מדינת ישראל, מחייב הליך בירוקרטיה המיועד למטרות הסדרת מעמד אזרחי לבן/בת הזוג. הליך זה מתנהל אל מול לשכות רשות האוכלוסין ברחבי הארץ והוא מותאם למצבם המשפחתי של בני הזוג: רווקים, נשואים ו/או ידועים בציבור. בעמוד שלפניכם, תוכלו למצוא מידע כללי על נוהל הסדרת מעמד בן זוג זר ועל החשיבות הנלווית לשכירת שירותיו של עורך דין הסדרת מעמד המתמחה בדיני ההגירה המונהגים במדינת ישראל.

נוהל הסדרת מעמד בן זוג זר

הגשת בקשה לאשרה עבור בן הזוג הזר - מה חשוב לדעת?

בהתאם לחוק הכניסה לישראל ונהלי משרד הפנים, כניסתו של בן/בת זוג זר לישראל, חייבת להיעשות במסגרת הזמנה מצד בן/בת הזוג הישראלי/ת, וזאת לצרכי הנפקת אשרת כניסה גם במקרים בהם מדינת המוצא של בן/בת הזוג אינה מחייבת אשרת כניסה לישראל. 

במסגרת הגשתה בקשה לאשרה עבור בן הזוג הזר, בני הזוג נדרשים למספר מסמכי סף מאומתים ומתורגמים באמצעות תרגום נוטריוני, וביניהם: 

• תמונת פספורט של שני בני הזוג

• דרכון זר בתוקף של האזרח הזר 

• תעודת זהות של בן הזוג הישראלי 

• תעודת לידה של בן הזוג הזר 

• תעודת יושר לגבי האזרח הזר מטעם מדינת המוצא ממנה הוא מגיעה 

בנוסף, בני הזוג נדרשים להגשת מכתב הסבר לגבי כנות הקשר ביניהם ולסיבות בגינן הם בוחרים להשתקע בישראל. כמו כן, נדרש תצהיר אמיתות בנוגע לכל סוגי המסמכים אותם הם מגישים לרשות האוכלוסין.

נוהל הסדרת מעמד בן זוג זר - שלב אחר שלב

הסדרת מעמד לבן זוג זר הוא נוהל מחייב שבלעדיו בני הזוג הזרים לא יוכלו להמשיך לשהות בישראל מעבר לתקופה שהוגדרה להם במעמד קבלת אשרת הכניסה לישראל, ולכן, קיימת חשיבות רבה למעורבותו של עורך דין הסדרת מעמד כבר בשלבים הראשונים של תחילת הליך ההסדרה. 

שימו לב – הליך הסדרת מעמד לבת זוג זרה או בן זוג זר, מיועד מלכתחילה לבני זוג ידועים בציבור ו/או לבני זוג נשואים, ולכן, בני זוג שאינם נשואים ו/או אינם ידועים בציבור, נדרשים להסדיר את מצבם הזוגי בטרם פתיחת ההליך להסדר המעמד האזרחי. 

הסדרת המעמד האזרחי מיושמת במספר שלבים, כאשר התהליך עשוי להימשך כ-5 שנים במקרים בהם מדובר בהליך הסדרת מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח/ית ישראלי/ת (במעמד נישואים אזרחיים כמובן) ועד כ-7 שנים במקרים בהם מדובר בהליך הסדרת מעמד ידועים בציבור. בשני המקרים, הסדרת המעמד מיושמת במסגרת הליך מדורג הכולל:

• פתיחת תיק והגשת בקשה להסדרת מעמד במקביל לקבלת אשרת שהייה זמנית לתקופה של עד שישה חודשים עבור בן הזוג הזר 

• הגשת מסמכים רלוונטיים בהתאם למצב האישי של בני הזוג 

• קיום ראיון זוגי בכל הנוגע לכנות הקשר – הראיון מתקיים אל מול נציגי רשות האוכלוסין והוא מהווה שלב מרכזי וחשוב בהליך הסדרת מעמד לבן זוג זר. 

בשלב זה, במידה ובני הזוג נשואים, בן הזוג הזר מקבל לידיו ויזת תושב ארעי לתקופה של שלוש שנים ובמידה ומדובר בבני זוג ידועים בציבור בן הזוג הזר מקבל לידיו ויזת תושב ארעי לתקופה של שנה אותה הוא יידרש להאריך מדי שנה לאורך 4 שנים. בסיום התקופה, בני זוג נשואים רשאים לבחור בין קבלת תושבות קבע בישראל ו/או קבלת אזרחות ישראלית לבן הזוג הזר ובני זוג ידועים בציבור יזכו לקבלת תושבות קבע לבן הזוג הזר ורק לאחריה הם יוכלו להגיש בקשה לקבלת אזרחות.

הסדרת מעמד לבן זוג זר

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: