מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

נוהל הסדרת מעמד בן זוג זר

נוהל הסדרת מעמד לבן/בת הזוג הוא נוהל משפטי לכל דבר ועניין המסדיר את אופן ההתנהלות אל מול לשכות רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים. נוהל זה נועד לצרכי הסדרת מעמד של בן/בת הזוג הזר/ה, והוא מיועד לצרכי המשך השהות של בן/בת הזוג הזר/ה בישראל, מעבר לתקופה שהוגדרה בעת קבלת אשרת הכניסה.

דיני הגירה במדינת ישראל הם הגדרה כוללת למספר חוקי מדינה העוסקים באופן ישיר ועקיף בכל ההיבטים הקשורים להליכי הנפקת אשרות כניסה (ויזה) לישראל, שהות בישראל, תושבות קבע בישראל והליך התאזרחות לקבלת אזרחות ישראלית. על פי חוקים אלו, שהות ממושכת של בן/בת זוג זר/ה בשטח מדינת ישראל, מחייב הליך בירוקרטי המיועד למטרות הסדרת מעמד אזרחי לבן/בת הזוג. הליך זה מתנהל אל מול לשכות רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים ברחבי הארץ והוא מותאם למצבם המשפחתי של בני הזוג: רווקים, נשואים ו/או ידועים בציבור. בעמוד שלפניכם, תוכלו למצוא מידע כללי על נוהל הסדרת מעמד בן זוג זר ועל החשיבות הנלווית לשכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בהסדרת מעמד במדינת ישראל.

הסדרת מעמד

נוהל הסדרת מעמד בן/בת זוג זר/ה - למי הוא מיועד?

נוהל זה מיועד מלכתחילה לבני זוג ידועים בציבור ו/או בני זוג נשואים.

הגשת בקשה לאשרה עבור בן הזוג הזר - מה חשוב לדעת?

הסדרת מעמד לבן זוג זר הוא הליך מחייב שבלעדיו בני הזוג הזרים לא יוכלו להמשיך לשהות בישראל מעבר לתקופה שהוגדרה להם במעמד קבלת אשרת הכניסה לישראל, ולכן, קיימת חשיבות רבה למעורבותו של עורך דין המתמחה בהסדרת מעמד כבר בשלבים הראשונים של תחילת ההליך.

שימו לב – הליך הסדרת מעמד לבת/בן זוג זר/ה מיועד מלכתחילה לבני זוג ידועים בציבור ו/או לבני זוג נשואים.

הסדרת המעמד האזרחי מיושמת במספר שלבים, כאשר התהליך עשוי להימשך כ-5 שנים במקרים בהם מדובר בהליך הסדרת מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח/ית ישראלי/ת, וכ-7 שנים במקרים בהם מדובר בהליך הסדרת מעמד לבני זוג ידועים בציבור. בשני המקרים, הסדרת המעמד מיושמת במסגרת הליך מדורג הכולל:

  • פתיחת תיק והגשת בקשה להסדרת מעמד במקביל לקבלת אשרת שהייה זמנית לתקופה של עד שישה חודשים עבור בן הזוג הזר;
  • הצגת מסמכים רלוונטיים ותעודות מקוריות;
  • קיום ראיון זוגי הבוחן את כנות הקשר – הריאיון מתקיים אל מול נציגי רשות האוכלוסין וההגירה והוא מהווה שלב מרכזי וחשוב בהליך הסדרת מעמד לבן זוג זר;
  • קבלת אישור לשכת הקשר “נתיב”, הבוחן הן את מסמכי בן/בת הזוג הזר/ה והן את מסמכיו של האזרח הישראלי.

לאחר קבלת אישור לבקשה ולתחילת ההליך המדורג, במידה ובני הזוג נשואים, יקבל בן הזוג הזר רישיון לישיבה ושהייה מסוג ב’1 (אשרת עבודה) למשך חצי שנה. בהמשך, צפוי מעמדו של בן הזוג הזר להיות משודרג לרישיון ישיבה ושהייה מסוג א’5 (מעמד ארעי), בו ישהה בן הזוג הזר משך של 4 שנים, המזכה את בן הזוג הזר בכל הזכויות הסוציאליות והרפואיות המגיעות לתושב מדינת ישראל.

במידה ובני הזוג ידועים בציבור, יקבל בן הזוג הזר רישיון לישיבה ושהייה מסוג ב’1 (אשרת עבודה) למשך 3 שנים, כאשר רק לאחר מכן, יוכלו לשדרג את מעמדו לרישיון ישיבה ושהייה מסוג א’5 (מעמד ארעי) למשך 4 שנים נוספות. מידי שנה, ולפני כל שדרוג מעמד, יידרשו בני הזוג להציג מסמכים רלבנטיים עדכניים ולעבור ראיון זוגי נוסף.

בסיום ההליך המדורג, בני זוג נשואים רשאים לבחור בין קבלת תושבות קבע או אזרחות ישראלית לבן הזוג הזר, בעוד שבני זוג ידועים בציבור יקבלו תושבות קבע לבן הזוג הזר, ורק לאחר כשנה במעמד קבע, הם יוכלו להגיש בקשה לקבלת אזרחות.

נוהל הסדרת מעמד בן זוג זר - שלב אחר שלב

הסדרת מעמד לבן זוג זר הוא נוהל מחייב שבלעדיו בני הזוג הזרים לא יוכלו להמשיך לשהות בישראל מעבר לתקופה שהוגדרה להם במעמד קבלת אשרת הכניסה לישראל, ולכן, קיימת חשיבות רבה למעורבותו של עורך דין הסדרת מעמד כבר בשלבים הראשונים של תחילת הליך ההסדרה. 

שימו לב – הליך הסדרת מעמד לבת זוג זרה או בן זוג זר, מיועד מלכתחילה לבני זוג ידועים בציבור ו/או לבני זוג נשואים, ולכן, בני זוג שאינם נשואים ו/או אינם ידועים בציבור, נדרשים להסדיר את מצבם הזוגי בטרם פתיחת ההליך להסדר המעמד האזרחי. 

הסדרת המעמד האזרחי מיושמת במספר שלבים, כאשר התהליך עשוי להימשך כ-5 שנים במקרים בהם מדובר בהליך הסדרת מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח/ית ישראלי/ת (במעמד נישואים אזרחיים כמובן) ועד כ-7 שנים במקרים בהם מדובר בהליך הסדרת מעמד ידועים בציבור. בשני המקרים, הסדרת המעמד מיושמת במסגרת הליך מדורג הכולל:

  •  פתיחת תיק והגשת בקשה להסדרת מעמד במקביל לקבלת אשרת שהייה זמנית לתקופה של עד שישה חודשים עבור בן הזוג הזר 
  •  הגשת מסמכים רלוונטיים בהתאם למצב האישי של בני הזוג 
  •  קיום ראיון זוגי בכל הנוגע לכנות הקשר – הראיון מתקיים אל מול נציגי רשות האוכלוסין והוא מהווה שלב מרכזי וחשוב בהליך הסדרת מעמד לבן זוג זר.

בשלב זה, במידה ובני הזוג נשואים, בן הזוג הזר מקבל לידיו ויזת תושב ארעי לתקופה של שלוש שנים ובמידה ומדובר בבני זוג ידועים בציבור בן הזוג הזר מקבל לידיו ויזת תושב ארעי לתקופה של שנה אותה הוא יידרש להאריך מדי שנה לאורך 4 שנים. בסיום התקופה, בני זוג נשואים רשאים לבחור בין קבלת תושבות קבע בישראל ו/או קבלת אזרחות ישראלית לבן הזוג הזר ובני זוג ידועים בציבור יזכו לקבלת תושבות קבע לבן הזוג הזר ורק לאחריה הם יוכלו להגיש בקשה לקבלת אזרחות.

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: