מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

נישואין אזרחיים

נכון להיום, מדינת ישראל אינה מכירה בנישואים אזרחיים הנערכים בשטחה, ולכן, רישום של זוג נשוי בישראל אשר נישא במסגרת נישואין אזרחיים, נעשה אך ורק במקרים בהם הזוג מוכר כנשוי במדינה אחרת. סוגיית הנישואין האזרחיים היא אחת מהמחלוקות המלוות את החברה הישראלית לאורך השנים, כאשר המתנגדים לנישואין אזרחיים בישראל טוענים שהכרה בנישואין אזרחיים בישראל עשויה לפגוע בצביונה היהודי של המדינה, ואילו המצדדים בקיום נישואין אזרחיים בישראל טוענים שמדובר בחופש הפרט ובבחירה האישית של כל פרט לקיים את טקס הנישואים הרצוי לו מבלי לכפות עליו טקס דתי אשר אינו מקובל עליו. כך או אחרת, נישואין אזרחיים נועדו לכל אילו אשר אינם מעוניינים להינשא בטקס דתי ולכלל הזוגות אשר אינם יכולים להינשא במסגרת טקס דתי בישראל, לרבות, פסולי חיתון, חסרי מעמד דתי, בני דתות שונות וזוגות חד מיניים. 

נישואים עם אזרח זר

רישום נישואין אזרחיים אשר נערכו מחוץ לישראל

בני זוג אשר אינם יכולים ו/או אינם מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי המונהג בישראל, רשאים להינשא במסגרת טקס נישואין אזרחי בחו”ל ולאחר מכן לפעול לרישומם כזוג נשוי במרשם האוכלוסין בישראל, כאשר על פי חוק, אי דיווח על נישואים אזרחיים בתוך 30 יום מיום הנישואים האזרחיים בחו”ל, מהווה עבירה שעונשה מאסר או קנס. 

במסגרת תהליך הרישום של נישואין אזרחיים אשר נערכו מחוץ לישראל, בני הזוג נדרשים להצגתה של תעודת נישואין מקורית אשר הוענקה להם מטעם הרשות המוסמכת לעריכת נישואין במדינה בה נערך טקס הנישואין האזרחי. במקרים בהם שני בני הזוג הם אזרחי מדינת ישראל על פי חוק, שניהם נדרשים להתייצב בלשכות מרשם האוכלוסין ובמקרים בהם מדובר בבני זוג שרק אחד מהם הוא אזרח ישראלי, נדרשת התייצבותו של האזרח הישראלי בלבד בלשכות מרשם האוכלוסין לצרכי רישום הנישואין האזרחיים. 

ההכרה של רשויות המדינה בתעודות נישואין אשר הונפקו במסגרת נישואין אזרחיים בחו”ל, מתגברת למעשה על מגבלות הנישואין האזרחיים בארץ ומאפשרת לכלל הזוגות המעוניינים ו/או נאלצים להינשא שלא על פי הדין הדתי, ליהנות מכלל הזכויות המוענקות לבני זוג נשואים בישראל. יחד עם זאת, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בסוגיית הנישואין האזרחיים לפני עריכת טקס הנישואין בחו”ל ולאורך שלבי הליך הרישום באמצעות מרשם האוכלוסין בישראל. 

התרת נישואין אזרחיים

נישואים אזרחיים עם אזרח/ית זר/ה

במקרים בהם אזרח ישראלי נישא עם בן/בת זוג שהינם אזרחים זרים ובמידה ובני הזוג יהיו מעוניינים להשתקע בישראל, קיימת חשיבות רבה להסדרת מעמדו האזרחי של בן/בת הזוג הזר. הליך הסדרת המעמד לבני זוג זרים הוא מורכב ומתמשך והוא נעשה רק לאחר רישום בני הזוג כנשואים במרשם האוכלוסין. נישואים עם אזרח זר או אזרחית זרה, מחייב את בני הזוג לקבלת שירותי ייעוץ וליווי משפטי באמצעות עורך דין המתמחה בדיני הגירה בכלל ובנושא הסדרת מעמד אזרחי בפרט. 

מה קורה במקרים בהם בני הזוג מעוניינים להתגרש?

בכל הנוגע להליך גירושין של בני זוג אשר נישאו במסגרת טקס נישואין אזרחיים בחו”ל, הדבר נעשה בהתאם לדין הרבני במידה ומדובר במקרי גירושין של בני זוג ששניהם בני הדת היהודית. יחד עם זאת, חשוב לציין שבני הזוג אינם מחויבים בהוכחת טיעונים לקבלת גט והפניה למוסד הרבנות נעשה רק לצרכי קבלת הגט. במקרים בהם מדובר בהליך גירושין בו אחד מבני הזוג אינו יהודי, התרת נישואין גירושין נעשית באמצעות בתי המשפט לענייני משפחה. 

מעוניינים או נאלצים להינשא בנישואין אזרחיים מכל סיבה שהיא? זה הזמן להיוועץ עם עורך דין המתמחה בליווי הליכי נישואין אזרחיים. 

 

נישואין אזרחיים

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות:

נכון להיום, מדינת ישראל אינה מכירה בנישואים אזרחיים הנערכים בשטחה, ולכן, רישום של זוג נשוי בישראל אשר נישא במסגרת נישואין אזרחיים, נעשה אך ורק במקרים בהם הזוג מוכר כנשוי במדינה אחרת. סוגיית הנישואין האזרחיים היא אחת מהמחלוקות המלוות את החברה הישראלית לאורך השנים, כאשר המתנגדים לנישואין אזרחיים בישראל טוענים שהכרה בנישואין אזרחיים בישראל עשויה לפגוע בצביונה היהודי של המדינה, ואילו המצדדים בקיום נישואין אזרחיים בישראל טוענים שמדובר בחופש הפרט ובבחירה האישית של כל פרט לקיים את טקס הנישואים הרצוי לו מבלי לכפות עליו טקס דתי אשר אינו מקובל עליו. כך או אחרת, נישואין אזרחיים נועדו לכל אילו אשר אינם מעוניינים להינשא בטקס דתי ולכלל הזוגות אשר אינם יכולים להינשא במסגרת טקס דתי בישראל, לרבות, פסולי חיתון, חסרי מעמד דתי, בני דתות שונות וזוגות חד מיניים.