מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

בחודש יוני 2012 עדכן משרד הפנים בפעם נוספת את נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים, לרבות בני אותו מין (זוגות חד מיניים) נוהל 5.2.0009 (להלן: “נוהל חיים משותפים”) ובכך למעשה, בין היתר, הוסיף מכשולים חדשים הרובצים לפתחו של מבקש המעמד מכוח נוהל החיים המשותפים.

ראשית, הוכנסה דרישת סף חדשה לכניסה לנוהל בסעיף ב.6 לנוהל “כניסה חוקית לישראל”. דהיינו, על מנת להתחיל בהליך החיים המשותפים משרד הפנים הישראלי דורש כי, המתאזרח נכנס לארץ באשרת חוקית.

תנאי סף זה שהוסף לאחרונה לנוהל למעשה מורה כי, בן/בת זוג זר/ה שנכנס/ה למדינה בצורה בלתי חוקית ושנמצא/ת במערכת זוגית עם אזרח/ית מדינת ישראל, אינו יכול להקים תא משפחתי במדינת ישראל ולהסדיר את מעמדו במדינת ישראל.

שנית, בנוהל החדש הוסף סעיף ג.15 המורה כדלקמן:

“…ג. 15 במידה וסורבה הבקשה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן יהיה להגיש בקשה חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סרוב הלשכה / דחיית ערעור / דחיית עתירה לבית המשפט). יחד עם זאת, במידה וסורבה הבקשה על הסף בהיעדר מלוא המסמכים (כאמור בסעיף 14.ב. לעיל), תתאפשר בקשה חדשה רק לאחר הצגת התיעוד שחסר בבקשה שנסגרה, אף אלמלא חלפה שנה מן המועד בו סורבה על הסף…

דהיינו, סעיף זה מחיל על מבקש המעמד הזר תקופת צינון של שנה לאחר סירוב סופי של בקשתו (למעט סירוב על הסף בשל העדר מסמכים), שרק לאחריה יוכל להגיש בקשה חדשה להסדרת מעמדו במדינת ישראל.
 
לעורך דין מתן חודורוב ניסיון רב בניהול הליכים להסדרת מעמד מכוח נוהל חיים משותפים. משרדנו מלווה את הפונים אליו החל משלב הגשת הבקשה ולאורך כל שלבי ההליך, ובין היתר, מתמודד בהצלחה עם הבעיות העולות תוך כדי הסדרת המעמד של בן/בת זוג זר, והכל על מנת לממש את זכויות לקוחותינו, המגיעות להם על פי הדין. עורך דין מתן חודורוב ישמח ללוות אתכם בהסדרת עניינכם בנאמנות, מקצועיות, סובלנות וברגישות המתבקשת.

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: