מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

זכויותיהם של עובדים זרים בארץ 

פעמים רבות עובדים זרים שעובדים במדינת ישראל נאלצים להחליף ו/או לעזוב את מקום עבודתם מסיבות כאלו ואחרות. לשם הטיפול בבקשות המוגשות על ידי עובדים זרים ועל מנת לאפשר לעובדים הזרים לעבור בקלות ובמהירות ממעסיק אחד לשני באותו הענף, הסדיר משרד הפנים את הנושא בנוהל מסודר העונה לשם “נוהל עדכון מקום העבודה לעובדים זרים.”

חשוב להדגיש כי, נוהל זה חל רק על עובדים זרים בתחום הסיעוד, החקלאות והתעשייה, שהגיעו לישראל לעבודה אצל מעסיק בעל היתר.

להלן סקירה בלתי ממצה של העקרונות, הדרישות והתנאים המפורטים בנוהל:

1. הנוהל לא מגביל את מספר הפעמים בהם רשאי העובד הזר לעבור ממעסיק למעסיק באותו הענף.
2. בעת הגשת הבקשה יש להציג דרכון זר בתוקף ל-6 חודשים מעבר לתקופת הרישיון הנדרשת.
3. על העובד הזר לדווח למשרד הפנים על המעבר למעסיק אחר.
4. ככלל לעובד הזר קיימת תקופת חסד בת 90 יום לאחר סיום ההעסקה אצל מעסיק מסוים לצורך הסדרת העסקתו אצל מעסיק אחר בארץ.
5. זמן השהייה המקסימאלי של עובד זר בארץ הינו 63 חודשים. ככל שמדובר בעובד מתחום הסיעוד, העובד הזר אינו יכול לקבל אשרה, לצורך העסקה אצל מעסיק חדש, במידה שהינו שוהה בארץ למעלה מ-51 חודשים (למעט המקרה החריג בחוק הכניסה לישראל לעניין סיעוד אצל מעביד אחר).

עורך דין עובדים זרים, מתן חודורוב הנו בעל ניסיון בהתמודדות, עזרה וסיוע בניהול הליכים שונים מול משרד הפנים. משרדנו מלווה את הפונים אליו החל משלב ההתקשרות לאורך כל שלבי התהליך-  ייעוץ, הכנת מסמכים, בקשות והגשתם, ליווי וייצוג בפגישות ותשאולים של משרד הפנים וכלה בהגשת וניהול תביעות מול משרד הפנים בבתי המשפט השונים.

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: