על עריכת צוואה עם עו”ד ירושות וצוואות

מומלץ להיעזר בשירותי עו”ד ירושות וצוואות על מנת לערוך צוואה, בכדי להבטיח את הוצאתה אל הפועל של הצוואה, לאחר פטירתו של האדם. החוק בישראל אמנם מתיר לכל אדם יכול לכתוב את צוואתו בעצמו, אך עדיף להתייעץ עם עו”ד ירושות וצוואות כל מנת להקטין את הסיכויים לערער על כשירות הצוואה עד כמה שניתן.

כשירות הצוואה

שמירה על החוק בניסוח הצוואה וניסוח בהתאם לנוסח המקובל בנוכחותו של עו”ד לדיני משפחה וירושה, יכולה במקרים רבים למנוע את המעורבות של מי מהיורשים בזמן כתיבת הצוואה והשפעה לא הוגנת על הוראות המוריש. ניסוח משותף עם עו”ד דיני משפחה יכול במקרים רבים גם למנוע טענות לחוסר כשירות בעת הכתיבה וכך להפחית את הסיכוי לסכסוך משפטי בין היורשים עקב וויכוחים על מעורבות, השפעה וצלילות הדעת של כותב הצוואה.

הליך קיום הצוואה

את הליכי קיום הצוואה יש לבצע אצל הרשם לענייני ירושה. ההליך מתחיל בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה המפרטת את פרטי הצוואה וזהות המוריש ויורשיו. לבקשה צריך לצרף תצהיר עו”ד שמאמת את פרטי הבקשה, בצירוף תעודת פטירה רשמית של משרד הפנים. רק לאחר קבלת הבקשה וההכרזה על תקפותה המשפטית ניתן לפעול על פיה ולחלק את עזבונו של המוריש בהתאם לכתוב בה.

ערעור

גם עריכת צוואה בעזרת עו”ד ירושות וצוואות אינה מבטיחה את קבלת הצוואה כלשונה על ידי היורשים. במידה ומישהו מהיורשים רואה את עצמו כנפגע מהצוואה, הוא יכול לערער עליה ולהגיש לבית המשפט בקשה לתיקון צו קיום הצוואה. אל הבקשה יש לצרף תצהיר שאומת בידי עו”ד לדיני משפחה וירושה המפרט את ההטענות המשפטיות להתנגדות לצוואה בצירוף מסמכים שיכלים לתמוך בטענות. בניגוד לתחומים משפטיים אחרים עו”ד דיני משפחה צריך להיות בעלת ידע נרחב ומקיף בדיני משפחה. המומחיות צריכה לכלול את הדין האזרחי לצד הדין הדתי ותחומי ידע כמו מזונות, דמי כתובה וגירושין, צוואות וירושות וכדומה.

עו”ד ירושות וצוואות מקצועי ומומחה בתחום

אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי עו”ד ירושות וצוואות, כדאי לכם להתייעץ, עם משרד עו”ד דיני משפחה מתן חודורוב. המשרד מתמחה בתחום הסדרת מעמד במדינת ישראל, דיני משפחה, ירושה ופונדקאות. משרד עו”ד מתן חודורוב  בקי ומנוסה במשפט הציבורי, מנהלי, חוקתי וזכויות אדם.