מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

עורך דין הגירה

דיני ההגירה של מדינת ישראל הם הגדרה כוללת לכל החוקים ותקנות החוק העוסקים בענייני אשרת כניסה לישראל, שהות בישראל והגירה לישראל. תחום משפטי זה חולש למעשה על מגוון רחב של תחומים, לרבות, תחום התיירות וכניסת תיירים לישראל, תחום העסקת עובדים זרים ומומחים זרים, הגירה הומניטארית של מבקשי מקלט מדיני בישראל, תחום איחוד משפחות ותחום הנישואין האזרחיים. בעמוד שלפניכם, תוכלו למצוא מידע כללי על שירותיו המשפטיים של עורך דין לענייני הגירה לישראל ועל החשיבות הנלווית לשכירת שירותיו המשפטיים של עורך דין בתחום דיני הגירה במגוון רחב של נושאים. 

עורך דין לענייני הגירה

עורך דין לענייני הגירה לישראל - למי הם נחוצים?

  • שירותיו המשפטיים של עורך דין הגירה לישראל, נחוצים לרבים מאיתנו במגוון רחב של מצבים, וביניהם: לצרכי הסדרת מעמד אזרחי של בני זוג זרים, הזמנת תייר לישראל לצרכי ביקור, העסקת עובדים זר ו/או העסקת מומחה זר, לצרכי איחוד עם בני משפחה אשר אינם אזרחים ישראליים ואינם שוהים בישראל ולצרכי בירור נושאים משפטיים הקשורים לאחד או יותר מחוקי ההגירה הכוללים בין היתר את חוק השבות, חוק האזרחות, חוק הכניסה לישראל ועוד.

בין יתר השירותים המשפטיים המוצעים לכם על ידי עורך דין לענייני הגירה תוכלו למצוא:

  • שירותי ייעוץ משפטי בכל הנושאים הקשורים לתחום הכניסה לישראל (הנפקת אשרות כניסה), תחום הגירה לישראל (הסדרת מעמד אזרחי), תחום העסקת עובדים זרים ותחום איחוד משפחות.
  • שירותי ייצוג משפטי למסורבי כניסה לישראל
  • ליווי משפטי בהליכי הסדרת מעמד אזרחי – גם לצרכי קבלת תושבות קבע בישראל וגם לצרכי קבלת אזרחות ישראלית
  • בירור נושאים משפטיים הקשורים להליכי איחוד משפחות של אזרחיים ישראליים עם תושבי מדינות זרות שאינם זכאים לעלות ארצה מתוקף כוח חוק השבות (קרי אינם יהודים)
  • ליווי משפטי לצורך רישום במרשם האוכלוסין של זוגות אשר נישאו במסגרת נישואין אזרחיים
  • ליווי משפטי להליכי גירושין בקרב זוגות אשר נישאו בטקס נישואין אזרחי
  • ייצוג משפטי בכל סוגי הערכאות הרלוונטיות לתחום דיני ההגירה

ושירותים נוספים הקשורים באופן ישיר או עקיף לאחד ו/או יותר מדיני ההגירה המונהגים במדינת ישראל. 

עורך דין הגירה

החשיבות הנלווית לשכירת שירותיו של עורך דין הגירה

בדומה לכל מדינה ריבונית אחרת מסביב לעולם, גם מדינת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגדיר את דיני הגירה אליה בהתאם לנסיבות אזרחיות, חברתיות ודמוגרפיות משתנות ובהתאם לדאגה לביטחון המדינה. כפועל יוצא מכך, לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, תוקנו עשרות סעיפים בדיני ההגירה השונים והותאמו לצרכי הביטחוניים, התעסוקתיים והדמוגרפיים של המדינה. כפועל יוצא מכך, בכל נושא ועניין הקשור באופן ישיר או עקיף לתחום דיני הגירה, קיימת חשיבות רבה להיוועצות מוקדמת עם עורך דין הגירה בעל התמחות ובקיאות בכל הנוגע לתחום דיני ההגירה למדינת ישראל. היוועצות זו חיונית ואף הכרחית לצורך בירור נושאים משפטיים הקשורים לתחום דיני ההגירה וגם לצרכי בחינת סיכוי הבקשות השונות המופנות לרשות האוכלוסין וההגירה. 

חשוב לציין שההתנהלות מול הרשויות הרלוונטיות לתחום דיני ההגירה, וביניהן, משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה ורשות מעברי הגבול, מחייבת אתכם לקבלת ייעוץ משפטי  מקדים וזאת על מנת להימנע ממצבים ומקרים בהם בקשתם נפסלת ו/או נדחית מנימוקים כאלו ואחרים. במקרים מסוימים, ההחלטה בנושאי כניסה לישראל, שהות והגירה, עשויה להתקבל על ידי פקיד/נציג מטעם הרשויות הרלוונטיות וזאת על פי שיקול דעתו בהתאם לסמכויותיו. כפועל יוצא מכך, חשוב שכל אחד ואחת מביניכם הנדרש להליך כזה או אחר אל מול הרשויות הרלוונטיות לתחום ההגירה, יסתייע בעורך דין המתמחה בנושא הרלוונטי ובעל בקיאות בכל רזי החוקים הרלוונטיים. 

אצלנו במשרד עורכי הדין לענייני הגירה – מתן חודורוב, תוכלו להסתייע במגוון רחב של שירותים משפטיים המותאמים ומיועדים לכל נושא וסוגיה בהקשר של כניסה לישראל, הגירה לישראל ושהות בישראל.  ההתמחות המשפטית שלנו מבוססת על ניסיון מעשי רחב היקף במגוון רחב של נושאים הקשורים לתחום ההגירה, מליווי הליכי הנפקת אשרות כניסה לישראל לכל מטרה, דרך ליווי תהליכי הסדרת מעמד ועד לטיפול במסורבי כניסה לישראל. השירות המשפטי המוצע על ידינו מיושם באמצעות מעטפת מורחבת של שירותים המותאמים באופן פרטני לצרכי הלקוח. למידע נוסף בנושא אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.

עורך דין הגירה לישראל

שאלות ותשובות

ליווי של עורך דין מומחה בתחם ההגירה יכול לסייע לאזרח הזר להשיג רישיון ישיבה ושהייה במדינת ישראל, מכוח נהלים שונים, שקיימים במשרד הפנים.

עלייה לישראל משמעה מימוש זכות השבות של אלו הזכאים לכך בהתאם לחוק השבות. הגירה לישראל מיועדת לאזרחים זרים, אשר אינם זכאי שבות ואשר אין להם זכות קנויה לחיות בארץ, אשר מעוניינים לעבור להתגורר בישראל למגורי קבע.

במשרד הפנים קיימים נהלים המאפשרים לאזרח זר לרכוש מעמד קבוע במדינת ישראל, הן מכוח חיים משותפים והן מכוח נישואין לתושב / אזרח ישראלי.

כל ויזה מקנה זכויות שונות למחזיקים בה, החל מהזכות לעבוד למחזיקי ויזת עבודה, ועד לזכויות סוציאליות מלאות למחזיקי מעמד ארעי.

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: