מתן חודורוב: משרד עו"ד לענייני הגירה, זכויות אדם והסדרי מעמד

פנייה לוועדות השגה לזרים במשרד הפנים

פניה לוועדת השגה בהשגה על החלטת נושא משרה ברשות האוכלוסין וההגירה / משרד הפנים הנה שלב הכרחי במסגרת מיצוי ההליכים מול משרד הפנים קודם להגשת עתירה מנהלית לבית המשפט המוסמך.

דהיינו, כאשר מתקבלת החלטת סירוב סופית על ידי נושא משרה במשרד הפנים )עובר להגשת ערר( עומדת לזכות המבקשים בחלק מהלשכות, זכות להגשת השגה לוועדת ההשגה במרחב תל אביב או ירושלים, והכל תוך 30 יום ממועד קבלת החלטת הסירוב הסופית.

סמכות ועדת השגה לזרים

סמכותה של וועדת ההשגה לדון ולהחליט בהשגות על החלטת משרד הפנים, למעט החלטות שר הפנים, בבקשות למתן אשרה ורישיון ישיבה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב 1952, לפי הנהלים הבאים:

נוהל מתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי; נוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים, לרבות בני אותו מין ; נוהל הטיפול בהענקת מעמד לבן קטין של בן/בת זוג של זכאי שבות ; נוהל הטיפול במתן מעמד לנין של זכאי שבות ; נוהל הטיפול במתן מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי ; נוהל מתן מעמד להורים לחייל/ים; נוהל עדכון מקום עבודה לעובדים זרים לרבות ענף הבנין ; נוהל רישום ומתן מעמד לילד שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע בישראל ; נוהל טיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע ; נוהל פקיעת רישיון לישיבת קבע ; נוהל הפסקת הליך מדורג ; נוהל הפסקת הליך מדורג עקב אלימות ; נוהל הטיפול במתן אשרות ורישיונות ישיבה מסוג ב’2 )אשרת ביקור( המוגשות בלשכות רשות האוכלוסין ; נוהל הטיפול בהארכות רישיון ביקור מסוג ב’2 ונוהל ועדה בינמשרדית לקביעה ולמתן מעמד בישראל.

דהיינו, במידה והחלטת הסירוב הסופית אינה בגדר הנהלים המפורטים לעיל על המבקש לפנות בעתירה מנהלית לבית המשפט המוסמך.
 
בנוסף, לועדות ההשגה לזרים קיימת גם סמכות לדון בהשגות של מי שפנייתו למשרד הפנים לא נענתה בפרק זמן סביר לפי נסיבות העניין.
 
לעורך דין מתן חודורוב ניסיון רב בניהול השגות מול וועדות ההשגה לזרים במשרד הפנים. משרדנו מלווה את הפונים אליו החל משלב הגשת ההשגה ולאורך כל שלבי ההליך, ובין היתר, מתמודד בהצלחה עם בעיית הסחבת הקשה ועיכוב ההליכים המאפיינת את וועדת ההשגה, והכל על מנת לממש את זכויות לקוחותינו, המגיעות להם על פי הדין. עורך דין מתן חודורוב ישמח ללוות אתכם בהסדרת עניינכם בנאמנות, מקצועיות, סובלנות וברגישות המתבקשת.

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: