במסגרת פעולתו של משרד הפנים, מתקיימת יח’ עוז, יחידת אכיפה שתפקידה ללכוד שוהים בלתי חוקיים בתחומי מדינת ישראל. שוהים בלתי חוקיים שנעצרים ע”י היחידה, מובאים לכלא גבעון ושוהים בו מכוח צו המשמורת אשר הוצא נגדם, עד לגירושם מתחום מדינת ישראל. טרם גירושם מהארץ, מובאים השוהים הבלתי חוקיים בפני בית דין לביקורת משמורת, בו מכהנים הדיינים שתפקידם מתמקד בהכרעה האם יש לשחרר את השוהה הבלתי חוקי ולאפשר לו הסדרת מעמדו, או, לחילופין, להורות על גירושו. במקרים בהם יצליח האסיר לשכנע כי ראוי שלא יגורש, ימנע גירושו והוא ישוחרר מהכלא לצורך הסדרת מעמדו בישראל.

שחרור ממשמורת – סיבות אפשריות

חשוב לדעת כי ישנן לא מעט סיבות המספקות עילת שחרור ממשמורת, הנה מספר דוגמאות מהנפוצות שבהן:

זוגיות עם בת או בן זוג ישראלים

ילד משותף עם בת או בן זוג ישראלים

אסירה המועמדת לגירוש בעוד מעסיק סיעודי מבקש להעסיקה

מצבם הבריאותי של האסיר/ה

שהייה לא חוקית בישראל שבוצעה בתום לב ו / או בטעות

קיים סיכון בחזרה של השוהה הבלתי חוקי למדינת מוצאו והגשת בקשה לקבלת מקלט

חובות ו / תביעות כספיות מצד מעסיקים כלפי השוהה הבלתי חוקי

במקרים בהם נדחית בקשת השחרור ממשמורת, מתחיל השעון לתקתק – משרד הפנים ינסה לפעול במהירות המרבית להרחקת השוהה הבלתי חוקי, בעוד שמאידך, מהצד השני, אם יתמזל מזלו, תגויס לצידו עזרה משפטית, שמטרתה להספיק ולהוציא צו ביניים שאוסר על הרחקתו, עד לבחינת העניין על ידי בית משפט, אשר יכריע האם יש לגרשו או שניתן לשחררו ולאפשר לו להסדיר את מעמדו בישראל.

מסורבי כניסה לישראל

ככלל, ניתן לומר כי כל אזרח מדינה זרה, הפטור מחובת קבלת אשרת הכניסה לישראל מראש, רשאי להגיע אל מעבר גבול ולקבל את אשרת הכניסה לישראל כתייר.

אשרה זו, שסוגה ב/2, ניתנת, לרוב, למשך פרק זמן של שלושה חודשים. מנגד, אזרח ממדינה אשר נדרש לקבלת אשרת הכניסה מראש, יקבל אשרה זו בנציגות ישראל בחו”ל.

אולם, למרות זאת, פקידי משרד הפנים המצויים במעברי הגבול נחשבים למוסמכים לאישור או לסירוב מתן כניסה לישראל, וזאת – על פי שיקול דעתם. מסורבי כניסה לישראל עלולים להיות מסורבים בשל לא מעט סיבות, ביניהן, החשש כי האדם הגיע כתייר אולם כוונתו האמיתית היא להשתקע בישראל, מניעה פלילית או ביטחונית ועוד כהנה וכהנה סיבות המביאות את פקידי מעבר הגבול לסרב לאפשר לאדם להיכנס אל תחומי מדינת ישראל.