תביעה להגדלת מזונות

מה יש לדעת לגבי תביעה להגדלת מזונות ומשמורת משותפת

תביעה להגדלת מזונות רלוונטית בעיקר עבור מזונות הילדים. למרות שקביעת סכום דמי המזונות היא החלטה שיפוטית, לא מתקיים בתחום זה העיקרון של סופיות הדיון. על מנת שלא לפגוע ברווחתם של הקטינים, החוק מאפשר דיון מחדש במשמורת ובמזונות. הדברים נכונים גם כאשר דמי המזונות נקבעו בהסכמה כמו גם כאשר בית המשפט הוא שהכריע לגבי גובה דמי המזונות.

על תשלום מזונות במשמורת משותפת

חישוב גובה תשלום מזונות במשמורת משותפת נקבע בהתאם לנסיבות של כל מקרה לגופו. הקריטריונים לחישוב הם, הכנסות ההורים, גיל הילדים, צרכי הילדים והסדרי המשמורת. דמי מזונות כוללת שני סוגי תשלומים, מזונות הילדים ומזונות האישה. תביעה להגדלת מזונות רלוונטית בעיקר עבור מזונות הילדים. ישנה אפשרות עבור תביעת הגדלת מזונות או הקטנתם במשמורת משותפת. תביעת הגדלת מזונות ממה שנקבע בהסכם המקורי מתאפשר כאשר יש שינוי מהותי של הנסיבות, עקב עלייה או ירידה או מהותית בהכנסות של האב או האם.

על משמרות וגובה דמי מזונות

כיום ניתן לראות רמות משמורת משתנות עם השינויים החברתיים והמגדריים בחברה הישראלית, דבר שמשפיע רבות על הסוגיות של תביעה למזונות. תשלומי מזונות בגירושים כאשר המשמורת במלואה בחזקת האם, הם עבור תביעה למזונות ילדים במלואם. תשלומי מזונות בגירושים כאשר ההורים חולקים את החזקה על הילדים, את ההוצאות עבורם, יש לחלק בהתאם להסדרי המשמורת. בית המשפט העליון קבע הלכה חדשה לאחרונה שבמשמורת משותפת, שני ההורים נושאים, באופן עקרוני בחובת תשלום מזונות ילדים. תשלום מזונות לאשה רלוונטי, במקרים בהן האישה הייתה תלויה בבעל לשם פרנסתה במהלך תקופת הנישואים. גובה דמי תשלום מזונות מוסדר בדרך כלל ההסכם המזונות במועד מתן הגט.

תביעה להגדלת מזונות עם עורך דין מומחה

אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי תביעה להגדלת מזונות או מתלבטים בנוגע לתשלום מזונות במשמורת משותפת, כדאי לכם להתייעץ, עם משרד עורך דין לענייני משפחה מתן חודורוב. המשרד מתמחה בתחום הסדרת מעמד במדינת ישראל, דיני משפחה, ירושה ופונדקאות. משרד עו”ד מתן חודורוב  בקי ומנוסה במשפט הציבורי, מנהלי, חוקתי וזכויות אדם. המשרד מייצג לקוחות בבתי המשפט ובתי הדין המוסמכים, ועורכי הדין במשרד מופעים בפני הוועדות והגופים הממשלתיים השונים בתחום המעמד וההגירה.