השופט קבע משרד הפנים השתהה במתן החלטה וישלם לעותרים הוצאות ושכר טרחה בסך 15,000 ש”ח

העובדות בקצרה (עת”מ 31733-02-11) ולרי סוקולוב ואח’ נגד משרד הפנים (פורסם בנבו 2011): 

העותר הינו אזרחי ישראלי שעלה מדינת ישראל וקיבל אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות. העותרים התחתנו באוקראינה בשנת 2002 ובהמשך נולד להם ילד משותף, שכיום משרת בצבא ההגנה לישראל.

מיד לאחר נישואי העותרים ובשנת 2002 נכנסה העותרת להליך המדורג וקיבלה רישיון ישיבה ארעי מסוג א’5 (תעודת זהות כתומה) שהוארכה עד ליום 31.1.2009. בשלב זה החליט משרד הפנים להפסיק את ההליך ההתאזרחות של העותרת, וזאת ללא כל נימוק ו/או הסבר. לפיכך, הגישו העותרים עתירה, התוקפת את החלטת משרד הפנים והתנהלותו הקלוקלת, לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינם מנהליים.

פסק הדין: 

כבוד השופט רון שפירא החליט לדחות את העתירה בכפוף להודעת משרד הפנים כי, יאריך את רישיון הישיבה הארעי מסוג א’5 (תעודת זהות כתומה) של העותרת לשנה נוספת, שלאחריה ייבחן מעמדה של העותרת (תושבות קבע / אזרחות ישראלית).

למרות דחייתה של העתירה (בכפוף לאמור לעיל) בחר כבוד השופט רון שפירא להדגיש כי התארכות ההליכים והיעדר המענה לעותרים מלמד על אי סבירות מצדו של משרד הפנים. לפיכך, חייב כבוד השופט רון שפירא את משרד הפנים בהוצאות ושכר טרחת עו”ד בסך 15,000 ש”ח.

“במקרה דנן עת המדובר בעותרת אשר שוהה בארץ מעל ל-9 שנים, הרי שהיעדר הכרעה בעניינה מוביל למסקנה כי המדובר בהתנהלות לא סבירה, וזאת כאשר ההליך המדורג נמשך בהתאם להנחיות המשיב עצמו בסביבות 4-5 שנים. יובהר , כי אף שההנחיות המשיב הינן בגדר הנחיות שתפקידן להנחות הרשות המנהלית בהפעלת סמכותה, ובהתאם כי המדובר בהנחיות גמישות, שיכולות להכיל חריגה נסבלת מסד הזמנים הקבוע בהנחיות, הרי שבנסיבות העניין, הטיפול בעניינה של העותרת אינו יכול להימשך לאין סוף. לגישתי התמשכות ההליכים בעניינה של העותרת מעל ל-9 שנים מאז כניסתה לארץ ללא הכרעה לגופו של עניין הינה בלתי סבירה, זאת בייחוד עת שתקופה זו הופסק הטיפול בעניינה של העותרת – והדברים לא נסתרו על ידי המשיב – מיום 31.1.2009 ועד ליום 7.10.2010, זאת ללא סיבה הנראית לעין. התארכות ההליכים, מלמדת על התנהלות קלוקלת של המשיב והתרשלות במילוי תפקידו, בצד זאת על זלזול בעניינה הפרטי של העותרת מקום שהמשיב אינו רשאי להותיר את עניינה של העותרת תלוי ועומד, ועקב כך לגרום לעותרת נזקים ישירם ועקיפים…

בנסיבות העניין, האחריות העיקרית לקיומו של ההליך רובצת על המשיב, ונובעת מהתנהלותו והשתהותו בטיפול בעניינה של העותרת, עת שהדבר העמיד העותרת במצב נזקקות להתערבות בית המשפט לעניינים מנהליים. בהתאם סבור אני כי על המשיב לשאת בהוצאות העותרת….. בנסיבות העניין אני מחייב את המשיב, בתשלום הוצאות העותרים ושכר טרחת עורך דינם בסכום כולל 15,000 ש”ח שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל..”

עורך דין מתן חודורוב הנו בעל ניסיון בהתמודדות, עזרה וסיוע בניהול הליכים שונים מול משרד הפנים. משרדנו מלווה את הפונים אליו החל משלב ההתקשרות לאורך כל שלבי התהליך- ייעוץ, הכנת מסמכים, בקשות והגשתן, ליווי וייצוג בפגישות ותשאולים של משרד הפנים וכלה בהגשת וניהול תביעות מול משרד הפנים בבתי המשפט השונים.

בצד זאת אין להתעלם מהתארכות ההליכים שהיו מנת חלקה של העותרת אל מול הרשויות. המשיב בזבז את זמנה את העותרת לריק, אף עולה כי השתהה במתן החלטה בעניינה עת עניינה היה תלוי ועומד תקופה של למעלה משנה ותשעה חודשים (מיום 31.1.2009 עד ליום 7.10.10), זאת מעבר להימשכות ההליכים עת עולה שהעותרת הגיע ארצה כבר ביום 9.10.2002 והחלה בהחליך המדורג מכוח נישואיה לאזרח ישראלי. בנוסף ומטבע הדברים כי הדבר הביא לעוגמת נפש, טרדה והוצאות כספיות מיותרות לעותרת, זאת עקב התנהלותו של המשיב. במקרה זה אף שהתוצאה בפועל הינה דחיית העתירה, הרי שאין לומר שהעתירה לא הייתה מוצדקת, אלא שכאמור הפגם העיקרי הוסר בשלב מאוחר יותר. 

קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות: